Preview Mode Links will not work in preview mode

Ripples podcast

May 25, 2019

100 ساعة من التأمل في 10 أيام من الصمت النبيل

لدعم ريبلز(شكراً) : Patreonباتريون | PayPalبي-بال | Merchميرتش

الحديث اليوم عن تجربة منعزل صامت (سايلنت ريتريت silent retreat )، لممارسة التأمل 100 ساعة...